10. rujna 2017

Danas je 10. rujna, Dvadeset treća nedjelja kroz crkvenu godinu.
Blagdani kroz tjedan
• 13. 9.(srijeda) Sv. Ivan Zlatousti
• 14.9.(četvrtak) Uzvišenje sv. Križa, blagdan
• 15. 9. (petak) Bl. Djevica Marija Žalosna
• 16. 9. (subota) Sv. Kornelije i Ciprijan

Iduće nedjelje je misa u 9.30 u Komolcu zbog blagdana Kuzme i Damjana
Kongo – Kumstva. Primamo uplate