10. lipnja 2018.

Danas je 10. lipnja 2018. Deseta nedjelja kroz crkvenu godinu. Mise su u Samostanu u 8, 11 i 19 i Šumetu u 9,30 sati.
Blagdani kroz tjedan.
11. 6. (ponedjeljak) Sv Barnaba apostol
13. 6. (Srijeda) Sv. Antun Padovanski, blagadan. Mise u našoj crkvi su u 8. 11. I 19 sati.
U 18. 30 je Blagoslov djece, cvijeća, vozila i barki. Potom slijedi tradicionalana procesiaj s kipom. Molimo barem 8 musšaraca s imenom Antun da nose kip. U procesiji su posebno naši prvopričesnici.
Trodnevna priprava za blagdna sv. Antuna započinje večeras. Molimo posebono priloge za akciju Kruh Sv. Antuna u korist siromašnih.
Iduće nedjelje misa 9,30 sati u Knežici u 18 u Dračevu Selu. Napominjemo da u srpnju i kolovozu nema mise na Matici ni po selima.