Predstavljanje knjige Josipa Sopta, Marin Rusic i njegov ep

Predstavljanje knjige Josipa Sopta, Marin Rusic i njegov ep u Rožatu, 12. lipnja 2022. Knjigu je predstavio Ivica Martinovic i sam autor.

Više fotografija ovdje.