Uređenje crkve

Pojedine obitelji, FRAMA i mnogi uređuju crkvu prema potrebi subotom ujutro poslije mise u 7 sati. Svima hvala koji se brinuu za sve kapelice, Maticu i samostansku crkvu.