12. lipnja 2022.

Danas je 12. lipnja, Jedanaesta nedjelja kroz godinu, Svetkovina Presvetoga Trojstva. Danas su Mise u samostanu u 8, 11, 19 i Šumetu u 9,30 sati

BLAGDANI KROZ TJEDAN

12. 06. (nedjelja) Treći dan trodnevnice sv. Anti. Predstavljanje knjige Josip Sopta: Martin Rusić i njegov ep. Predstavljači: I. Martinović, S. Ćosić i J. Sopta.

13. 6. (ponedjeljak) Blagdan sv. Ante Padovanskoga.Mise su u 8, 11 i 19 sati. U 18.30 blagoslov djece, cvijeća i svih prometala, potom procesija do Žitkova.

16. 6.(četvrtak) Tjelovo. Mise su u samostanu u 8 i 19 sati i u Matice u 10 sati.I

duće nedjelje je misa u Knežici u 9.30 i u Dračevu Selu u 18 sati.

Molimo da pomognete obnovi crkve Matice koja uskoro treba početi. Račun: IBAN HR 2424070001100020749 -Za obnovu Matice