Župno pastoralno vijeće i ekonomsko

Samostan5

Sastaju se više puta godišnje.