6. svibnja

Br. Andrija Dračevica, 1475.
O. Gabrijel iz Dubrovnika, o. Klement iz Dubrovnika, o. Grgur iz Šibenika, o. Rafael iz Zadra, o. Rafael iz Hvara, 1477.
O. Josip (Antun) s Korčule, Kopar, 1752.
O. Luka Prokurica iz Pridvorja u Konavlima, Dubrovnik, 1765.
O. Franjo iz Trsta,  1786.
O. Franjo Žic iz Punta, Košljun, 1893.