5. svibnja

O. Ivan Jeremija iz Stona, 1437.
Br. Jakov iz Petrovaca na moru, 1700.
O. Bartolomej Tišić iz Dubrovnika, Visovac, 1734.
O. Mikelanđelo iz Krka, Košljun, 1778.
O. Klaudije Čakaldin iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1793.
Br. Diego da Travesio, Kopar, 1935.
O. Petar Peterca iz Dravlja u Sloveniji, Kotor, 1971.