25. srpnja 2021.

Danas je 25. srpnja, Sedamnaesta nedjelja u liturgijskoj godini. Danas su Mise samo u samostanu u 8 i 19 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

26. 7. (ponedjeljak) Sv. Ana. Na Brgatu je misa u 10 i 19 sati

27. 7. (četvrtak ) Sv. Marta

31. 7. (subota ) Sv. Ignacije

Ljetni raspored u župi.

Dnevno su mise samo u 7 ujutro.

Nedjeljom u 8. i 19 sati. Nema sv. Misa po filijalnim kapelama.

Videozapis mise u 19 sati