18. srpnja 2021.

Danas je 18. srpnja, Šesnaesta nedjelja u liturgijskoj godini.

Danas su Mise samo u samostanu u 8 i 19 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

20. 7. (utorak) Sv. Ilija, prorok

21. 7. (srijeda) Sv. Lovor Brindiški, naučitelj Crkve

22. 7. (četvrtak ) Sv. Marija Magdalena

23. 7. (petak ) Sv. Brigita Ljetni raspored u župi.Dnevno su mise samo u 7 ujutro.

Nedjeljom u 8. i 19 sati. Nema sv. Misa po filijalnim kapelama.

Rožat misa u 19 sati, 18. srpnja 2021.