14. siječnja 2024.

Župne obavijesti 2023. Župa Rožat

2. NEDJELJA KROZ GODINU 14. 01. 2024.

U ovom tjednu slavimo:

Utorak: SV. BERARD I DRUGOVI, mučenici

Srijeda: Sv. Antun Opat

Subota: Sv. Fabijan, papa i Sv. Sebastijan, biskup, mučenici

U utorak poslije večernje mise imamo klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

U srijedu u 17 sati imamo susret članova OFS-a.

U četvrtak u 19 sati imamo susret članova župno-ekonomskog vijeća.

Za elektrifikaciju crkvenih zvona kroz ovaj tjedan smo dobili 820,00 eura. Zahvaljujemo svima na pomoći, a radovi na obnovi su već počeli.

Iduće nedjelje mise su u samostanu u 8, 11 i 18 sati. U Knežici je misa u 9:30 sati.

Od tiska imamo Glas Koncila, MAK- Mali Koncil za djecu, kalendare i Župni listić.