VELIKA GOSPA U ROŽATU 2022.

Fra Jozo Sopta, propovjeda

Imali smo tri mise u 8 sati u Samostanu misu je imnao fra Drago Ljevar, u 9,30 sati na Matici misu je imao fra Tomislav Hrstić, novi župnik i gvardijan. Večernju misu u Samostanu je imao fra Jozo Sopta, bivši župnik i gvardijan u Rožatu. U koncelebraciji su bili župnik iz Osojnika i Mokošice don Miro i Mario Karatović rođena braća. Don Marinko Šljivić iz Nove Mokošice i fra Veselko Grubišić, župni vikar u Rožatu. Mokošica i Nova Mokošica su sa svojim svećenicima hodočastili do Samostana. Pjevao je lijepo župni zbor iz Mokošice. Hvala bratstvima, barjaktarima i svima na lijepom sudjelovanjuu na svim misama.

Više fotografija ovdje

ROŽAT VELIKA GOSPA MISA U 19 sati, 15 VIII 2022