MISE U NEDJELJU, 16. siječnja 2022. u Rožatu

MISE U NEDJELJU, 16. siječnja 2022. u Rožatu i kroz tjedan od 17. do 22. siječnja 2022. U nedjelju su mise samo u Samostanu u 8, 11 i 18 sati. Nema mise u Knežici i Dračevu Selu. Idući tjedan su mise svaki dan u 7 i 18. sati.