Izlet ministranata u Konavle, 17. VII. 2022.

Fra Jozo Sopta, župnik poveo je ministrante u Konavle: Pločice i Molunat. Tu su bilii župni suradnici. Sve ih je ugostio don Tiho Šakota uu župnoj kućii u Pločicama. Izlet jebio veličanstven za pamćenje.