Izborni kapitul u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a

VIII. izborni kapitul Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu održan je u dvorani Franjevačkoga samostana Gospe od Zdravlja u subotu, 18. lipnja.

Na mandat od tri godine u Područno vijeće OFS-a 2022.-2025. izabrani su: Mila Šuto, OFS (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna ministra; Suzana Fiorenini, OFS, (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica područne ministre; Jelena Šepček, OFS, (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), područna tajnica; Jasna Šabić, OFS, (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna blagajnica; Anđela Koštro, OFS, (MB „Sv. Franjo“, Imotski), područna povjerenica za formaciju; Pero Mihaljević, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), područni povjerenik za Framu.

Područno vijeće čine i ovi članovi: fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata; fra Damjan Glavaš, OFMConv, područni duhovni asistent; fra Josip Milatović, OFMCap, područni duhovni asistent; fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent i Tonči Kotonhorski, (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Split – Poljud), predsjednik područne Frame.

Područni vijećnici su: Niljana Borčić, OFS, (MB „Bl. Marija Propetog Isusa Pertković“, Blato – Vela Luka), područni vijećnik; Maja Duspara, OFS, (MB „Blagovijest“, Split  – Trstenik), područni vijećnik; Mara Ljubić, OFS (MB „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri), područni vijećnik; Mira Maslov, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), područni vijećnik;

Izabrana su i četiri zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a: Zrinka Kukavica, OFS (MB „Sv. Roko“, Vinjani), prvi zastupnik; Matija Jeličić, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), zamjenica prvog zastupnika; Zdenka Filipović Grčić, OFS (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), drugi zastupnik; Marija Dabić, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica drugog zastupnika; Ninka Šušnjar, OFS (MB „Sv. Frane“, Imotski), treći zastupnik; Zoran Jurušič, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica trećeg zastupnika; Matija Granić, OFS („Sv. Frane“, Split – Obala), četvrti zastupnik i Nikolina Derenja, OFS (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica četvrtog zastupnika.

Prije Izbornog kapitula bilo je slavlje mise koju je predslavio fra Nikola Barun, delegat. Suslavio je fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent. Sve članove izbornog kapitula pozdravio je, u ime braće Franjevaca (OFM) i mjesnoga bratstva OFS-a Gospe od zdravlja na čelu s ministrom Mašom Jeličić i u svoje ime fra Mate Matić, gvardijan i duhovni asistent. Istaknuo je da su svjetovni franjevci i svjetovne franjevke odgovorni subjekt unutar Crkve i društva. Kapitul je jedno sredstvo da posvjestimo kao svjetovni franjevci svoje mjesto i ulogu te da svoj poziv i poslanje po svojim službama odgovorno obnašamo. Na kraju je dodao: „Po zagovoru Čudotvorne Gospe od zdravlja neka vas dragi Bog u toj nakani i zadaćama pomaže i prati. Dobar Vam početak rada na Izbornom kapitulu. Dobro došli!“

Kapitulu je predsjedala nacionalna ministra Anđa Slunjski, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ (Zadar) kojega je delegirao fra Zvonimir Brusač, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata.

Pozdrave su uputili područna ministra Mila Šuto i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ fra Stipe Nimac.

Nacionalna ministra Slunjski pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnog bratstva OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 61.-64.), Područnog kapitula, Područnog vijeća i službā unutar Područnoga vijeća (Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a (Čl. 23.-28.). Ukazala je na važnost Bratstva OFS-a na svim razinama (međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj, mjesnoj). Posebno je naglasila potrebu poznavanja opisa svake pojedine službe i odgovorno obnašanje prihvaćenih službi na svim razinamana te istaknula da je Mjesno Bratstvo OFS-a povlašteno mjesto odgoja i obrazovanja u vjeri svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca.

Delegat Barun održao je duhovni nagovor „Služenje kao bitna označnica identiteta svjetovnog franjevca/-ke“. Govor je temeljio na Evanđelju sv. Ivana (Iv 13, 1-17) aktualizirajući jednu od najbitnijih označnica kršćanske i franjevačke duhovnosti služenja (diakonia). „Svjetovni franjevci i svjetovne franjevke življenjem i svjedočenjem svojega identiteta, poziva i poslanja uvijek su, po svojem pozivu i poslanju, u službi promidžbe  općega i osobnoga dobra u Crkvi, u društvu, ali i unutar Franjevačke obitelji kao i u vlastitom Mjesnom braststvu kojemu pripadaju…“ – istaknuo je fra Nikola.

Trogodišnje „Izvješće“ (2019. – 2022.) iznijela je područna ministra Šuto. Isto je potom jednoglasno usvojeno. Zatim su predočena i druga „Izvješća“.

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se bogata rasprava u kojoj su sudjelovali mnogi kapitularci. Istaknuto je da se Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ (Split) prostire na područjima Splitsko-makarske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Isto Područno bratstvo OFS-a, čini 24 mjesna bratstva i broji 535 trajno zavjetovanih članova. Predloženo je da je Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a, radi učinkovitosti evangelizacijskog djelovanja, potrebno neformalno podijeliti na: Područje Split koje bi obuhvaćalo pet mjesnih bratstava OFS-a grada Splita, područje Imotski sa šest mjesnih bratstava i područje Dubrovnik s devet mjesnih bratstava. Područje Dubrovnik činila bi mjesna bratstva: „Mala Braća“, Dubrovnik; „Sv. Josip“, Dubrovnik – Lapad; “Uznesenje Marijino“, Rožat; “Gospa Snježna“, Cavtat; „Bl. Marija Propetog Isusa Petković“, Blato – Vela Luka /Korčula/; „Gospa Delorita“ Kuna /Pelješac/; „Sv. Elizabeta Ugarska“, Orebić /Pelješac/; Sv. Otac Pijo“, Lumbarda /Korčula/; „Sv. Ilija“, Metković.

Zaključeno je da će ova neformalna raspodjela Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a biti učinkovitija za organiziranje formacije (početna i trajna), seminara za duhovne asistente, održavanje duhovnih vježbi, hodočašća, održavanje jednodnevnih duhovnih obnova, održavanje seminara iz područja diakonije i karitativne dimenzije franjevačkih laika (svjetovni franjevci i svetovne franjevke). Isto tako, svako područje (Split, Imotski, Dubrovnik) izabrat će tročlanu komisiju koja će za svako od tri Područja biti odgovorna za organiziranje i animiranje svih oblika susreta.

Ova raspodjela ima također za cilj da se pojedina bratstva ne zatvore sama u svoje okvire nego da različitim susretima formacije i pastoralnih djelovanja budu otvorena jedni prema drugima i da jedni druge jačaju i potiču na posvješćivanje identiteta, poziva i poslanja svjetovnih franjevaca i franjevki u današnjoj konkretnoj Crkvi i društvu u kojima živimo i djelujemo.

Nakon izbornog Kapitula područna ministra Šuto, koja je na ovu službu izabrana peti put,  zahvalila je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje svojih službi, te nacionalnoj ministri i delegatu predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Isto tako, i fra Mati Matiću, gvardijanu i duhovnom asistentu, Mjesnom bratstvu OFS-a „Gospa od Zdravlja“ i Maši Jeličić, ministri te s. Agnezi Masnić, sakristanki.

Područna ministra također je zahvalila je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću za mandat (2022. – 2025.) zaželjela je odgovorno obnašanje zadanih službi u Područnom vijeću.

Fra Stipe Nimac

Fotografije: Maja Duspara i Snježana Burica Glibota

Više na stranici Dubrovačke biskupije ovdje.