Hans Kueng in memoriam

Hans Kueng in memoriam

Dana 6. travnja 2021. umro je u Tuebingenu Hans Kueng u 93. godini života. Bog mu je podario dug, plodan i buran životni put. Želim podijeliti nekoliko osobnih prisjećanja.Još kao mladi svećenik došao je u sukob s Crkvom. Današnji mas-mediji ga nazivaju katoličkim disidentom.

Njegova zasluga je u tome što je s svojim djelima poput „Biti kršćanina“ približio vjeru i komunističkom svijet. Njega su prihvaćali i anticrkveni ljudi.

Mi mladi studenti smo u njegovim smjelim idejama vidjeli put dijaloga i suživota. Njegova rječitost i golemi spisateljski rad je bio poticajan. Strast za teologijom budila je smjelost njegovih ideja i otvorenost duha.

Za vrijem moga studija u Freiburgu u Njemačkoj (1982-87)bolje sam ga upoznao.Više puta sam bio na njegovim predavanjima i tribinama. Na Sveučilište su bili pozivani značajni ljudi onoga vremena. Od teologa sjećam se Karla Rahnera, Ivana Ilića, Baptiste Metza i drugih.

Najednom predavanju koje je održao na temu Tridentskoga sabora i njegove omiljene teme o opravdanju otkrio sam i neke njegove slabosti. Ja sam upravo bio usred pisanja moje disertacije pa mi je građa bila vrlo svježa. Vidio sam kako je olako prelazio preko pravih pitanja i tražio način kako napasti Crkvu. Posebno je napao pokretača Tridentskoga sabora papu Pavla III. koji je u mladosti vodio raskalašen život.Poslije se slušatelji nastavili pitanjima provocirati tako da je njegovo predavanje izgubilo pravi smisao.

Nije ni čudo da je poznati protestantski teolog Karl Barth rekao da, ako je katolički nauk o milosti i opravdanju onako kako ga Kueng predstavlja, i on katolik. Kueng nije uživao simpatije Njemačkih katolika. Za mnoge je išao predaleko u prihvaćanju protestantskih učenja.

Poslije predavanja smo se nas nekolicina našli s njim na kavi. Pitao je kao je u Jugoslaviji. Izražavao j e svoje simpatije za jugoslavenski oblik komunizma i za radove Predraga Vranickoga o marksizmu. Kasnije je dolazio u Dubrovnik.

Svi napori Kardinala Šepera i njegova kolege Ratzingera kasnije pape Benedikta XVI. nisu donijeli pomirenje. Kueng se sve više udaljavao i stvarao neki svoj nauk.

Više je bio cijenjen vani nego kod kuće. Njemački mediji su tek šturo prenijeli vijest o njegovoj smrti.

Unatoč kontroverzama Kueng ostaje uzor predanoga teološkoga radnika strastvenoga u obradi brojnih pitanja vezanih uz vjeru i teologiju. On je kao rijetko tko približio teologiju nevjernicima i protivnicima makar uz cijenu da bude među svojim osuđivan.

Fra Josip Sopta