8. studenog 2020.

Danas je 8. studenoga, Trideseta i druga nedjelja kroz godinu. Mise su u samostanu u 8, 11 i 18 te u Šumetu u 9,30 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN 9. studenog (ponedjeljak) POSVETA LATERANSKE BAZILIKE mise su u 7 i 18 sati

10. 11. (utora) Leon Veliki, papa i crkveni naučitelj

11. 11. (srijeda) Sv. Martin Tourski misa u Šumetu u 15,30 sati

14. 11. (subota) Sv. Nikola Tavelić prvi Hrvatski svetac. Mise su u 7 i 18 sati. Iduće nedjelje je sv. misa u Knežici u 9.30 i Dračevu Selu u 16 sati

U utorak je klanjanje za duhovna zvanja.

Nova odredba je nošenje maski u svim zatvorenim prostorima. Slijedimo upute stožera iz solidarnosti i uvažavanja.