5. rujna 2021.

Danas je 5. rujna, Dvadeset i treća nedjelja u liturgijskoj godini, Ove nedjelje Mise su samo u samostanu u 8 i 11, 19 i na Matici u 9.30 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

7. 9. (utorak) Sv. Marko Križevčanin, mučenik

8. 9. (srijeda) Rođenje Bl. D. Marije ili Mala Gospa. Misa u Čempresati u 9.30

Započinje redoviti raspored rada u našoj župi.

Iduće nedjelje je Misa u Šumetu u 9.30

U našoj župi smo na Župnom pastoralnom vijeću odlučili da provedemo obvezu osnutka Župnoga Caritasa. Stoga Vas pozivamo da se javite koji želite zauzetije karitativno djelovati. Iz svih dijelova župe ćemo nastojati imenovati članove Župnoga Caritasa

Danas je akcija Caritasa. Svako može poslije blagoslova uzeti na ulazu bilježnicu i dati neki prilog za Caritas. Započinje školska i pastoralna godina. Iduće nedjelje ćemo dati plan vjeronauka u našoj župi.

Umrla je Jele Ljevar, majka našega fra Drage. Kako je sprovod u Kutini nemoguće je poći. Stoga koji želite možete umjesto vijenca dati svoj prilog za Caritas naše župe.