4. travnja 2021.

Danas je 4.travnja, Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova. Danas su Mise u samostanu u 8, 11 u Šumetu i Knežici u 9.30 te u Komolcu u 11 sati. Nema večernje mise u 19 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

U ponedjeljak je Uskrsni ponedjeljak. Sv. Mise su u 8 i 19 sati.

Iduće nedjelje je sv. Misa u 9.30 u Šumetu.

Utorkom j e klanjanje za duhovna zvanja te pobožnost trinaest utoraka sv. Anti.

Hvala svima koji ste nam pomagale ove dane. Posebna hvala našim pjevačima, čitačima i ministrantima i koji su uređivali crkvu i klaustra

Misa u 8 sati.