4. srpnja 2021.

Danas je 4. srpnja, Četrnaesta nedjelja u liturgijskoj godini. Danas su Mise samo u samostanu u 8 i 19 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

5. 7. (ponedjeljak) Sv. Čiril i Metod

9. 7. (petak) Bl. Marija Propetoga Petković

Započinjemo ljetni raspored u župi.

Dnevno su mise samo u 7 ujutro.

Nedjeljom u 8. i 19 sati.

Nema sv. Misa po filijalnim kapelama.

Župni ured radi od 7 do 9 sati.