24. veljače

O. Didak Scibilia, Sirakuze, 1424.
O. Maseo s Elafita, Dubrovnik, 1482.
Br. Didak iz Žmana, Zadar, 1731.
Br. Humilis Butjerić iz Rijeke dubrovačke, Dubrovnik, 1797.
O. Egidije iz Sv. Petra u šumi, Kotor, 1797.
Br. Vincencije iz Pašmana,  1818.
O. Serafin Ivasović iz K. Staroga, Zadar, 1909.