24. prosinca 2023.

Župne obavijesti 2023. Župa RožatČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA 24. 12. 2023.

U ovom tjednu slavimo:

Ponedjeljak: ROĐENJE GOSPODINOVO – BOŽIĆ, svetkovina

Utorak: SV. STJEPAN PRVOMUČENIK, blagdan

Srijeda: SV. IVAN, apostol i evanđelist, blagdan

Četvrtak: NEVINA DJEČICA, mučenici, blagdan

Današnjom 4. nedjeljom Došašća završava Došašće. Danas je i Badnji dan. Danas slavimo malu polnoćku u 21 sati i svečanu polnoćku u 24 sata.

Sutra je svetkovina Božića. Mise su u našem samostanu u 11 i 18 sati, u Komolcu i Knežici u 9:30, u Šumetu u 11 sati i u Dračevu selu u 16 sati. U ostale dane u Božićnoj osmini mise su u 18 sati.

U utorak krećemo s blagoslovom obitelji u našoj župi. Raspored blagoslova imate u župnom listiću, na oglasnom pločama, našim stranicama na društvenim mrežama. Mladi će postaviti na ulazima u zgrade u Novoj Mokošici i Dračevu selu. Kroz vrijeme blagoslova župni ured neće raditi.

U subotu iza večernje mise Limena glazba Komolac održat će glazbeni koncert. Pozivamo vjernike na misu i koncert.

Crkvena zvona. Za elektrifikaciju crkvenih zvona kroz ovaj tjedan smo dobili 450,00 eura. Popravak zvona iznosi 20.000 eura. Molimo vjernike da nam financijski pomognu elektrifikaciju zvona prema svojim mogućnostima.

Iduće nedjelje mise su u našoj crkvi u 8 i 11 sati. Iduće nedjelje je svetkovina Svete Obitelji koja se svečano slavi u susjednoj župi u Novoj Mokošici. Ovdje nećemo imati večernju misu u nedjelju. Svi idemo na misu u 18 sati u župu Sv. Obitelji.

Od tiska imamo Glas Koncil i župni listić. Imate i kalendare kod tiska koje možete uzeti po cijeni od 5 eura.