23. siječnja

O. Nikola Polisan, Kampor, o. Nikola iz Šibenika, o. Pacifik iz Šibenika, o. Antun Bihać, o. Ljudevit
iz Konavala,  o. Lovro iz Šibenika, o. Mihovil iz Dubrovnika, Kampor, 1446.
O. Ciprijan Firenza, 1560.
O. Antun Marija iz Venecije, Venecija, 18. st.
Br. Nikola Vlašić iz Čare, Drid, 1749.
Br. Paško Paško iz Stravče, Dubrovnik, 1792.
O. Jeronim Kocijančić iz Truške (Istra), Košljun, 1933.
O. Vladislav Brusić iz Vrbnika, Crikvenica, 1955.
O. Hugolin Didon iz Mariana (Friuli), Zadar, 1960.