21. ožujka

O. Franjo Resti iz Dubrovnika, 1358.
Na kapitulu u Poljudu 1496. na današnji dan se spominju: O. Jerolim iz Zadra, 1496. o. Jakov iz Hvara, o. Jeronim iz Krbvave, o. Jakov iz Zadra, o. Petar Zec, o. Serafin iz Kotora, o. Stjepan iz Korčule, o. Frane iz Zadra i o. Franjo iz Kotora, 1496.
O. Rafael Pikin iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1524.
Br. Šimun iz Ugljana, Kopar, 1715.
O. Toma iz Venecije, Kopar, 1715.
O. Gabrijel iz Dubrovnika, Dubrovnik, 1762.
O. Stjepan iz Grada, 1768.
O. Vincencije  iz Raba, Pag, 1774.

O. Ivan iz Umaga,  1783.

Br. Marko Majkovac iz Majkova, Dubrovnik, 1894.

O. Stanislav Bučić iz Blata, Dubrovnik, 1913.

O. Jakov Jović viz Dubrovnika, Dubrovnik, 1918.