2. rujna

O. Hilarije iz Konavala, Venecija, 1489.
O. Nikola Dionizije Kopara, Kopar, 1726.
O. Ivan iz Segusina, Perast, 1738.
O. Marin Papa iz Cavtata, Dubrovnik, 1747.
Br. Matija Radić iz Majkova, Dubrovnik, 1802.
O. Marjan Baldo Zlovečera iz Pridvorja, Pridvorje, 2012.