24. prosinca 2021.

Raspored sv. Misa u župi Rožat.
Raspored blagoslova obitelji u župi Rožat.

24. 12., Petak: sv. Misa zornica u 6 sati. Nema mise i ispovijedi popodne.

POLNOĆKA 20,sati BOŽIĆ, 25.12. (Subota) 9,30 ŠUMET i KNEŽICA.

11 sati SAMOSTAN i KOMOLAC, 16 sati Dračevoo Selo i

18 sati SAMOSTAN ROŽAT.

Molimo sve da donesu vodu za blagoslov obitelji. Svi ćete dobiti naljepnicu, kalendar i blagoslovnu molitvu. Sami blagoslovite vodom vaš stan. Oni koji žele da im svećenik posebno dođe neka se prijave.

NEDJELJA, 26. 12. Sv. Obitelj: u 8 i 11 sati.

U 18 sati idemo na sv. misu u Novu Mokošicu. Ovdje nema mise

Stara godina, 31.12. 2021. Misa u 18 sati (Tebe Boga hvalimo).

U našoj župi smo nanovo osnovali Župno Caritas. Ponovo pozivamo one koji se žele uključiti u rad Caritasa da nam se jave.

Kupite novi broj župnoga lista. Unutra su svi raspored i Blagoslov obitelji.

ROŽAT MISA PONOĆKA.
Rožat misa u 18 sati, 19. prosinca 2021.