16. listopada

O. Vincencije Dakić iz Konavala, Dubrovnik, 1638.
O. Didak s Raba, Kampor, 1677.
O. Bonagracija Marojević iz Starog Grada na Hvaru, Hvar, 1889.