12. ožujka 2023.

Župne obavijesti 2023. ROŽAT TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 12. 03. 2023.

Danas slavimo Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom u Bosni i Hercegovini na temu: „Piti sa zdenca života“. Sva prikupljena milostinja na nedjeljnim misama ide za potrebe Crkve u BiH.

U utorak poslije večernje mise imamo klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

U srijedu je susret volontera koji će aktivno sudjelovati u korizmenoj duhovnoj obnovi u 20 sati.

U četvrtak je susret za krizmanike i pripravnike za krizmu u 20:30 sati u našoj crkvi. Neće biti vjeronauka u subotu i nedjelju za ove grupe.

U četvrtak započinje korizmena duhovna obnova u našoj župi molitvom krunice u 17:30 sati. Raspored obnove imate na oglasnoj ploči, župnom listiću od prošle nedjelje i našim društvenim mrežama. Kroz korizmeno vrijeme u crkvi imamo pobožnost Put križa pola sata prije večernje mise petkom i nedjeljom. U dnu crkve je prigodna kutija za novčane priloge stradalih u potresu u Siriji i Turskoj.

Iduće nedjelje mise su u samostanu u 8, 11 i 18 sati. Misa u Knežici je u 9:30 sati.

Do nedjelje traju prijave za hodočašće u Svetu zemlju. Za sve ostale informacije u vezi hodočašća možete se obratiti u župni ured.

Od tiska imamo novi broj Glas Koncil