31. listopada 2021. MISE NA SVE SVETE I DUŠNI DAN U NAŠOJ ŽUPI ROŽAT

1. 11. (ponedjeljak) SVI SVETI, SVETKOVINASv. Mise su u 8 i 18 sati

Na Matici misa za pokojne u 15.30

2. 11. (utorak ) Dušni dan

Sv. Mise u samostanu u 11 sati za pokojne dobročinitelje

15 Šumet

16 Knežica i Komolac

Danas je 24. listopada, Trideset i prva nedjelja u liturgijskoj godini. Ove nedjelje Mise su u samostanu u 8, 11 i 18 sati.

BLAGDANI KROZ TJEDAN

1. 11. (ponedjeljak) SVI SVETI, SVETKOVINA Sv. Mise su u 8 i 18 sati

Na Matici misa za pokojne u 15.30

2. 11. (utorak ) Dušni danSv. Mise u samostanu u 11 sati za pokojne dobročinitelje

15 Šumet

16 Knežica i Komolac

3. 11. (srijeda) Svi pokojni Franjevačkoga reda

3. 11. (srijeda) Sastanak s Franjevačkom zajednicom u 17 sati

4.11. (četvrtak) Sv. Karlo Boromejski

5. 11. Prvi petak. Pohod bolesnika između 9 i 12 sati

7. 11, Misa iduće nedjelje na Matici u 9,30 sati

RASPORED VJERONAUKA JE UOBIČAJEN.

Utorkom je Klanjanje za duhovna zvanja

31. listopada 2021. misa uu 18 sati.